Od przyszłej kadencji samorządu transmisje wideo z sesji oraz publikacja imiennych wyników głosowania będą obowiązkowe. Ma to zapewnić większą przejrzystość życia publicznego i zwiększyć udział mieszkańców w procesie kontrolowania organów publicznych. W powiecie szczycieńskim dotąd tylko samorząd gminy Jedwabno od lat publikuje nagrania z sesji w internecie. Bardzo oporne wobec takiego rozwiązania są za to władze Szczytna.

Sesje bez tajemnic
Burmistrz Danuta Górska zapewnia, że nie ma nic do ukrycia, a mimo to nie zgadza się na publikację nagrań z obrad sesji. Obecnie rejestruje je i zamieszcza w internecie radny Paweł Malec

IGNOROWANE ZALECENIA

Większą przejrzystość życia publicznego zakłada nowelizacja ustaw samorządowych podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nowymi przepisami, od przyszłej kadencji obowiązkowe będą transmisje wideo z sesji i publikacja imiennych wyników głosowania. Wprowadzony został wymóg, by obrady organów stanowiących prawo były transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Z kolei imienny rejestr głosowań sprawi, że mieszkańcy dowiedzą się, jak głosują wybrani przez nich radni. Do tej pory w gminach obowiązywała odpowiedzialność zbiorowa. Ustawa o samorządzie mówi tylko o tym, że „uchwały rad gmin zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym”. Co prawda już w 2010 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zorganizowało akcję „Przejrzysty BIP”, w której zalecało publikację tego, jak głosują radni, ale wtedy większość samorządów zalecenie zignorowała.

KURIOZALNE TŁUMACZENIA

W Szczytnie o publikację nagrań sesji od lat bezskutecznie walczy grupka radnych opozycji. Władze miasta są jednak temu zdecydowanie przeciwne. To może dziwić, bo burmistrz Danuta Górska wywodzi się z ruchu „Solidarności”, który od początku swojego istnienia opowiadał się za jawnością życia publicznego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.