7 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się narada wojewodów z premierem Mateuszem Morawieckim. Uczestniczył w niej wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Narada dotyczyła Funduszu Dróg Samorządowych. Premier wręczył wojewodom symboliczne czeki na dofinansowanie zadań z tego programu. Dofinansowanie na remonty, przebudowy i modernizacje dróg lokalnych dla naszego województwa wyniesie 345 324 334,91 zł. - Fundusz Dróg Samorządowych to największe w historii wsparcie rządowe na modernizację i budowę dróg lokalnych – podsumował spotkanie premier Mateusz Morawiecki.

Setki milionów złotych na lepsze drogi w regionie
Wojewoda Artur Chojecki na spotkaniu z Premierem Mateuszem Morawieckim.

Cele programu to m.in.: podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych, zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej. Dzięki niemu rząd dofinansuje modernizację i budowę dróg lokalnych. Tylko w 2019 r. przeznaczy na ten cel około 6 miliardów złotych.

- Polska potrzebuje dobrych połączeń komunikacyjnych, przede wszystkim dróg powiatowych i gminnych – powiedział szef rządu - FDS  to wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Premier podkreślił również, że dobrze utrzymana infrastruktura przełoży się na szybki i zrównoważony rozwój gospodarczy kraju. Jak dodał, rozbudowę dróg samorządowych rząd będzie realizować we współpracy z samorządami, a środki Funduszu pochodzą ze środków państwowych. Wskazał również wpływ rozbudowy dróg samorządowych na bezpieczeństwo, wygodę oraz jakość codziennego życia mieszkańców: lepsze drogi to większe szanse na inwestycje i nowe miejsca pracy, podróże pomiędzy mniejszymi miejscowościami będą łatwiejsze i bezpieczniejsze, a ich mieszkańcy zyskają nowe szanse. Jak dodał: – Są to drogi, które przemierzają codziennie Polacy. Dlatego zależy nam na tym, by wygoda i bezpieczeństwo były zapewnione.

Do 15 kwietnia br. gminy i powiaty składały projekty do właściwych Urzędów Wojewódzkich. Wcześniej wojewodowie przeprowadzili weryfikację list zadań zgłoszonych przez samorządy w ramach naboru na 2019 r. z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, dostosowując je do kryteriów przewidzianych w ustawie o FDS. Następnie wojewodowie przeprowadzili nabory uzupełniające, do wysokości maksymalnego limitu środków, określonego dla każdego z województw.

Dofinansowanie ze środków FDS na zadania powiatowe i gminne będzie uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny JST, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść do 80% kosztów realizacji zadania. Nowością jest także to, że z FDS możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. Zwiększony został ponadto maksymalny limit dofinansowania dla pojedynczego zadania do 30 mln zł.

Województwo warmińsko-mazurskie na dofinansowanie zadań jednorocznych, realizowanych przez samorządy regionu otrzymało  277 074 629,41 zł. Ustalono również limit na dofinansowanie zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku. Wyniesie on 68 249 705,50 zł na każdy kolejny rok.

Dofinansowaniem objęte są: budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych („zadania powiatowe”), oraz budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych („zadania gminne”).

- przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21marca 1985 r. o drogach publicznych;

- budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi;

- budowę utwardzonych w ciągu dróg gruntowych, poprawiających lokalną komunikację;

- remonty dróg powiatowych i gminnych, niezbędnych do wykonania bez konieczności podnoszenia parametrów drogi oraz mających ograniczenia środowiskowe, np. szpalery drzew;

- budowę, przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej lub gminnej.

Zdaniem wojewody Artura Chojeckiego FDS to jeden z największych programów, które mają wspierać zrównoważony rozwój Polski. Po latach zaniedbań drogi gminne

i powiatowe odzyskają swoje podstawowe funkcje, ułatwiając mieszkańcom komunikację i dostęp do większych ośrodków w regionie.

Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania

i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli, podawało wcześniej ministerstwo.