Większość skarg zgłaszanych przez konsumentów z powiatu szczycieńskiego dotyczy wadliwego działania sprzętu RTV, AGD, telefonów komórkowych i obuwia. - Aby uniknąć rozczarowań, zanim kupimy towar powinniśmy go dokładnie obejrzeć, zapytać sprzedawcę jak działa i sprawdzić – radzi Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów Wiesława Bojarska, która z końcem marca zakończyła pracę w starostwie.

Skargi na zakupy

ODWIECZNY PROBLEM

Klienci szczycieńskich sklepów najczęściej żalą się na jakość zakupionego przez nich sprzętu RTV, AGD, telefonów komórkowych i obuwia – wynika ze sprawozdania rocznego złożonego przez Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów Wiesławę Bojarską.

- To odwieczny problem konsumentów - podkreśla rzecznik. W ubiegłym roku interweniowała w 75 przypadkach, spośród których 45 udało się doprowadzić do pozytywnego dla klientów finału. W pozostałych przedsiębiorcy mieli argumenty przemawiające na ich korzyść.

- Klienci czasami mówią niestworzone rzeczy, a w rzeczywistości okazuje się, że nie mają racji - mówi rzecznik. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy zgłaszają reklamację po terminie lub nie posiadają paragonu.

Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, rozstrzygnięciem sporu zajmują się sądy polubowne działające przy wojewódzkich inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlowej. Wiesława Bojarska ostrzega jednak przed wyborem takiej drogi. Jej doświadczenia nie napawają optymizmem. W sądzie olsztyńskim była świadkiem, jak jedna z wiekowych już pań prowadzących rozprawę wręcz krzyczała na konsumentów.

- Przypuszczam, że w innych województwach osoby zasiadające w takich sądach posiadają wyższe kwalifikacje, co do Olsztyna mam zastrzeżenia - dzieli się swoimi spostrzeżeniami.

Skargi wpływające do rzecznika dotyczą też usług bankowych i ubezpieczeniowych. W takich przypadkach zainteresowani kierowani są do urzędujących w Warszawie arbitrów, którzy telefonicznie udzielają wyjaśnień.

Osobny problem stanowią zakupy przez Internet, a także te dokonywane podczas spotkań promocyjnych organizowanych przez handlowców. W ich trakcie prezentowane są towary a uczestnicy, najczęściej osoby starsze, zachęcani do zakupu produktów na kredyt konsumencki. Po przyjściu do domu i przeanalizowaniu zawartej transakcji klienci często wpadają w panikę i idą do rzecznika.

- Uspokajam ich wtedy i mówię, że jest 10 dni na odstąpienie od każdej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość – informuje rzecznik. Tak samo jest w przypadku zaciągania kredytów bankowych.

Sporo zamieszania na rynku konsumenckim wprowadzają sklepy z reklamami typu: wszystko za 5 zł. Wiszące w nich tabliczki informują, że towar nie podlega reklamacji.

- To kłamstwo, bzdura. Każdy towar wprowadzony do obrotu podlega reklamacji – irytuje się rzecznik. W celu uniknięcia podobnych nieporozumień organizowane są różnego rodzaju akcje informacyjne, do których chętnie włącza się młodzież. W tym roku z okazji Dnia Konsumenta, 15 marca uczniowie szczycieńskich szkół rozdawali specjalnie przygotowane ulotki.

- Aby uniknąć rozczarowań, zanim kupimy towar powinniśmy go dokładnie obejrzeć, zapytać sprzedawcę jak działa i sprawdzić. Dobrze jest też zapoznać się z zasadami reklamacji - radzi rzecznik Bojarska.

ZMIANA NA STANOWISKU RZECZNIKA

Wiesława Bojarska pełniąca od 1,5 roku funkcję Rzecznika Praw Konsumenta z końcem marca zakończyła pracę w szczycieńskim starostwie. Odeszła do pracy w Urzędzie Marszałkowskim, w którym objęła stanowisko zastępcy dyrektora departamentu obszarów wiejskich. Nowy rzecznik zostanie powołany już na najbliższej sesji Rady Powiatowej, którą zaplanowano na 25 kwietnia.

(o)/Fot. archiwum "KM"