Aż o 46% wzrosła w gminie Dźwierzuty stawka za 1 m3 odprowadzanych ścieków. - Od ośmiu lat pozostawała ona na niezmienionym poziomie – tłumaczy prezes spółki ZGK Kazimierz Skonieczny.

Skokowy wzrost ceny za ścieki
Prezes Kazimierz Skonieczny od kilku lat postulował podniesienie stawek za ścieki, ale nikt nie chciał go słuchać. Teraz nie było wyjścia, ceny musiały być urealnione

Od 1 października mieszkańcy gminy Dźwierzuty płacą drożej za dostarczaną im wodę i odprowadzanie ścieków. W przypadku wody wzrost jest niewielki, bo tylko o 4 grosze, z 2,55 do 2,59 zł/m3. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku ścieków. Tu skok jest znaczący, z 3,78 do 5,51 zł/m3.

- Ceny nie były zmieniane od 2011 roku – tłumaczy prezes spółki ZGK Kazimierz Skonieczny. Uważa to za błąd. - W 2014 r., kiedy otworzono nową oczyszczalnię ówczesny administrator sieci wodno-kanalizacyjnej wnioskował o podniesienie stawki za ścieki o 80 gr, ale radni byli przeciw. Także w latach późniejszych, gdy zarządzanie siecią przejął ZGK nikt nie chciał ruszać tematu, mimo że w gospodarce ściekowej mieliśmy straty.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.