Reklama

Węgiel

Komunalne zasoby mieszkaniowe gminy Wielbark są w słabym stanie technicznym. Wykonywane w nich remonty obejmują jedynie najpilniejsze prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom.

Słaby stan gminnych zasobów
Gmina Wielbark ma obecnie udziały w 35 budynkach, w których znajduje się 61 lokali komunalnych

Gmina Wielbark ma obecnie udziały w 35 budynkach, w których znajduje się 61 lokali komunalnych. - Są one w słabym stanie technicznym – przyznaje burmistrz Grzegorz Zapadka.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.