Zdaniem Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, przedwyborcza debata kandydatów na burmistrza w miejskim ratuszu nie była agitacją. I choć wątpliwości w tej sprawie mieli przełożeni szczycieńskich stróżów prawa z KWP w Olsztynie, nakazując im ponowne przeprowadzenie czynności, ci po raz drugi nie dopatrzyli się naruszenia przepisów. - Komendant policji w Szczytnie nie wykonał zaleceń komendanta wojewódzkiego – komentuje znany olsztyński prawnik, mecenas Lech Obara.

Ślepi na agitację

SKUTECZNE ZAŻALENIE

Przypomnijmy. W listopadzie, przez drugą turą wyborów na burmistrza Szczytna, w sali konferencyjnej ratusza odbyła się debata zorganizowana przez Radio Olsztyn. Z udziału w niej zrezygnował ubiegający się o tę funkcję Henryk Żuchowski, tłumacząc, że narusza ona przepisy zakazujące agitacji m.in. na terenie urzędów. To, że organizacja tego typu spotkań jest sprzeczna z prawem, niezależnie od tego, z czyjej inicjatywy się odbywają, potwierdził w rozmowie z „Kurkiem” także komisarz wyborczy sędzia Rafał Malarski. Ostatecznie w debacie wzięła udział tylko Danuta Górska, która bez ogródek prosiła wyborców o głosy. Żuchowski złożył w tej sprawie zawiadomienie do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Jej funkcjonariusze badali, czy doszło w tym przypadku do wykroczenia. W lutym policja odstąpiła od skierowania do sądu wniosku o ukaranie organizatorów i uczestników debaty. Żuchowski złożył zażalenie na tę decyzję do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Ta uchyliła postanowienie KPP. W uzasadnieniu ówczesny zastępca komendanta wojewódzkiego stwierdził, że szczycieńscy policjanci przedwcześnie uznali, że debata przedwyborcza nie stanowi agitacji. Zarzucił im również, że czynności „przeprowadzone zostały dość powierzchownie”. W konsekwencji sprawa trafiła do ponownego zbadania.

ODMOWA PO RAZ DRUGI

Pod koniec czerwca KPP w Szczytnie ponownie odstąpiła od kierowania do sądu wniosku o ukaranie, stwierdzając, że czyn nie zawiera znamion wykroczenia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.