Gabinet Wspomnień w „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olsztynie Oddział w Szczytnie za sprawą konkursu plastycznego o niezwykle twórczej tematyce ukazującej: „Jak Klenczon w „Społem" był inwentaryzatorem i gdy wszystko pospisywał z gitarą odpoczywał" przemienił się w istną Galerię Sztuki.

Na trwający od 10 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. konkurs napłynęło dużo prac plastycznych. Wszystkie po mistrzowsku wykonane i przedstawiające słynnego muzyka w sklepie, piekarni, wytwórni wód gazowanych, kawiarni, restauracji czy też ośrodku wypoczynkowym. Świat dziecięcej wyobraźni jest piękny. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się oczywiście w Gabinecie Wspomnień. Wszyscy uczestnicy otrzymali ufundowane przez organizatora konkursu czyli „Społem" PSS w Olsztynie nagrody, medale w kształcie gitary oraz pamiątkowe dyplomy. Spotkanie miało niezwykłą oprawę. Przed dziećmi i dorosłymi swoje popisy przedstawiała niżej podpisana wcielając się w rolę pracy konkursowej i wesołej sprzedawczyni. Wszyscy dowiedzieli się jak wygląda praca plastyczna Klenczona na konkurs przeznaczona oraz że życie toczy się kołem i zakupy fajnie robić w „Społem". Spotkanie swoją obecnością uświetniła Pani Katarzyna Furczak Naczelnik Wydziału Promocji z Urzędu Miejskiego obdarowując laureatów fantastycznymi gadżetami. Oprawę medialną zapewnił niezawodny „Kurek Mazurski". Podczas spotkania nie zabrakło wesołych opowieści o przygodach dotyczących tworzenia Galerii Sztuki w Gabinecie Wspomnień. Otóż okazało się, że kilka prac w zadziwiający sposób zniknęło. Okazało się, że otwarte okno i wiatr swawolnik sprawił, że straciły swoją przyczepność i schowały pod wyeksponowane w pokoju meble. Na szczęście zostały odnalezione i w odpowiednie miejsce przyczepione. Komisja konkursowa w efekcie burzliwej dyskusji wyłoniła następujących laureatów:

Pierwsze miejsce ex aeguo : Natalia Roczeń SP nr 6 i Blanka Wilenberg SP nr 6

Drugie miejsce ex aeguo: Filip Woźniak SP nr 6 i Dawid Ciuchta SP nr 6

Trzecie miejsce: Jan Krajewski SP nr 2

Z uwagi na fakt, że konkurs plastyczny swoimi pracami wzbogacili uczestnicy zajęć plastycznych z pracowni Olgi Kokoryn „Kokorynka" dodatkowo wyróżniono następujące osoby:

Pierwsze Miejsce: Gabriela Madura

Drugie miejsce: Aleksandra Zawadzka

Trzecie miejsce: Bianka Rykowska

Wszystkie prace plastyczne są po prostu śliczne.

Grażyna Saj-Klocek

Śliczny konkurs plastyczny