Ścieżka edukacyjna z tablicami informacyjnymi na temat roślin, ziół, bylin i owadów powstała na działce przylegającej do jeziora w Rusku Małym. To dzięki pozyskanemu przez gminę Małemu Grantowi Sołeckiemu. Będzie to, jak zapowiadają władze samorządowe, dobre miejsce do wypoczynku dla miejscowych i turystów.

Słoneczna aleja w Rusku Małym
W „Alei Słonecznej” na ścieżce edukacyjnej spotkamy hotele dla owadów pożytecznych

Dobiegła końca budowa „Słonecznej Alei” w Rusku Małym. Strefa wypoczynku, która służyć ma przede wszystkim okolicznym mieszkańcom, powstała w ramach Małych Grantów Sołeckich kosztem 19 tys. zł z 50% dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.