W miniony piątek w Sądzie Rejonowym w Szczytnie odbyło się ślubowanie ławników na kadencję 2020 – 2023. Wybrano także Radę Ławniczą, na czele której stanął Rafał Wilczek.

Ślubowanie ławników
Uroczyste ślubowanie ławników w Sądzie Rejonowym w Szczytnie. Od lewej: sędzia SR Anna Podubińska, Grażyna Dzbeńska, Irena Mossakowska, Zofia Fila, prezes SR Ewelina Wolny, Rafał Wilczek, Danuta Nowak i Dariusz Podleś

Zaraz po złożeniu ślubowania, odbyło się zebranie ławników, podczas którego wybrano Radę Ławniczą. W jej skład weszli: Rafał Wilczek (przewodniczący, już po raz czwarty), Danuta Nowak (zastępca przewodniczącego) oraz Irena Mossakowska (sekretarz). Do zadań Rady należy m.in. reprezentowanie ławników przed prezesem sądu oraz wszelkie sprawy organizacyjne związane z ich działalnością.

W Sądzie Rejonowym w Szczytnie nowo wybrani ławnicy będą sądzić już tylko w sprawach rodzinnych i nieletnich.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.