WYCHOWANIE PRZEZ PRACĘ

W ubiegłym tygodniu pisałem o Roku Pracy na Ziemi i obozie tej organizacji w Borkach Wielkich.

Służba Pracy Rzeszy
RAD w Wyżegach Małych - wartownicy

W tych samych Borkach Wielkich w pałacu znajdowała się siedziba RAD-u, czyli Służby Pracy Rzeszy. RAD, w odróżnieniu od Landjahru, był organizacją masową. Geneza tej organizacji sięga czasów Republiki Weimarskiej, kiedy to w 1931 r. powołano do życia FAD (Freiwilliger Arbeitsdienst), organizację, która miała za zadanie przeciwdziałać skutkom bezrobocia wśród młodych ludzi. Celem organizacji było również wychowanie młodzieży poprzez pracę. Organizatorem i przywódcą FAD i RAD był nazista Konstantin Hierl. Po wojnie został skazany na pięć lat obozu pracy. Zmarł w 1955 r. w Heidelbergu.

Do 1935 r. służba była ochotnicza. Następnie wprowadzono zarządzenie o obowiązku przepracowania 6 miesięcy na rzecz państwa przez mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat. W 1939 r. obowiązek pracy wprowadzony został również dla kobiet.

SZPADLE ZAMIAST KARABINÓW

RAD z Wyżegach Małych. Przy pracy

Po wybuchu wojny RAD stał się formacją pomocniczą Wehrmachtu i był wykorzystywany do prac budowlanych. Pod koniec wojny RAD brał udział w walkach na froncie wschodnim i zaczęto do niego wcielać już nawet piętnastolatków.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.