Wizytę w „Społem" PSS w Olsztynie Oddział w Szczytnie złożyli pracownicy z Oddziałów w Mrągowie i Kętrzynie.

Goście po załatwieniu spraw służbowych odwiedzili Gabinet Wspomnień i przemienione w Galerię Sztuki podziemia. Przeprowadzili wizytację w sklepie nr 41 i nr 44, ale też odwiedzili ruiny Zamku Krzyżackiego. Zwiedzającym bardzo się wszystko podobało, a spacer uatrakcyjniło spotkanie z Burmistrzem Szczytna panem Krzysztofem Mańkowskim, który zmierzał na odczyty organizowane w ramach obchodu 300 lecia naszego grodu. Było służbowo i spacerowo.

Grażyna Saj-Klocek

Służbowo i spacerowo