Ludzie nie wiedzą, co i jak segregować – alarmuje radny Andrzej Dziuban, obwiniając za ten stan rzeczy Urząd Miejski. Jego zdaniem ulotki informacyjne kolportowane przez firmę Remondis nie do wszystkich dotarły. Część radnych uważa też, że wprowadzona ulga za kompostowanie w wysokości 2 zł jest zbyt niska.

Śmieciowa niewiedza
Od nowego roku, do pojemników na papier, plastik i szkło, doszły jeszcze kolejne, na bioodpady. Radny Andrzej Dziuban alarmuje, że wielu mieszkańców ma problem z właściwą segregacją śmieci

GDZIE SIĘ PODZIAŁY ULOTKI?

Od początku tego roku wszyscy bez wyjątku mieszkańcy muszą segregować śmieci. Jeśli tego nie robią, czekają ich kary. W przypadku Szczytna wnosi ona 36 zł od osoby i stanowi dwukrotność stawki podstawowej. W innych gminach restrykcje są jeszcze większe, bo sięgają czterokrotności ustalonej opłaty. Okazuje się jednak, że nie wszyscy mieszkańcy o obowiązku segregacji wiedzą, a jeśli nawet, to nie znają jej zasad. Na przełomie roku firma Remondis zajmująca się obiorem odpadów z terenu Szczytna, zostawiała na posesjach specjalne ulotki z instrukcją, jak prawidłowo prowadzić selekcję. Te jednak nie trafiły do wszystkich.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.