Od stycznia na terenie gminy Jedwabno będą prowadzone wzmożone kontrole przestrzegania zasad segregacji odpadów. Ci, którzy nie wywiązują się z tego zobowiązania należycie, muszą się liczyć z tym, że ich opłata za odbiór śmieci wzrośnie o 100%.

Śmieciowe kontrole
Wójt Sławomir Ambroziak: - Im lepiej mieszkańcy posegregują śmieci, tym gmina mniej za nie zapłaci

Do mieszkańców gminy Jedwabno lada dzień zapukają kontrolerzy, którzy będą sprawdzać, czy w gospodarstwach domowych segregacja śmieci odbywa się w sposób właściwy. Wójt Sławomir Ambroziak tłumaczy to wzrastającymi kosztami odbioru i zagospodarowywania odpadów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.