Oficjalnie i uroczyście powstał Rejon Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Wójtowie powiatu szczycieńskiego zgodnie podpisali porozumienie, a płacić przyjdzie za rok.

Śmieciowe porozumienie

W czwartek 11 marca oficjalnie zostało podpisane porozumienie, na podstawie którego wszystkie samorządy wchodzące w skład powiatu szczycieńskiego, a i samorząd powiatowy także, deklarują wspólne działania w zakresie gospodarki odpadami. W zakres tych działań ma wejść wdrożenie na terenie całego powiatu segregacji śmieci wraz z budową niezbędnej do tego infrastruktury (np. kompostowni), rozbudowa wysypiska w Linowie itp.

Gminy zobowiązują się do solidarnej partycypacji w kosztach utrzymania wysypiska i w inwestycjach prowadzonych w jego ramach. Porozumienia, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie tworzą samorządy leżące poza granicami powiatu.

- Zainteresowanie wykazywały m.in. gminy ościenne z województwa mazowieckiego, ale do wyjaśnienia kwestii związanych z dystrybucją funduszy strukturalnych, wstrzymały się z decyzją - mówi Lucjan Wołos, naczelnik wydziału rozwoju miasta. Chodzi o to, że planowane inwestycje, jeśli już nie te najbliższe, to dalekosiężne, mogą być w części przynajmniej finansowane ze środków unijnych. Problem w tym, że będą one "dzielone" regionalnie czyli na województwa. Obecnie jeszcze nie wiadomo, a przynajmniej samorządy są pełne obaw, czy i jak uda się z tych funduszy skorzystać w sytuacji, gdy beneficjenci będą pochodzić z różnych regionów.

Pierwowzorem powiatowo-porządkowych działań jest samorząd Żywca i prowadzona tam od z górą 10 lat segregacja w oparciu o spółkę "Beskid", powołaną przez członkowskie samorządy. To podkreślał starosta Andrzej Kijewski, deklarując, że na planowane wysypiskowe inwestycje przeznaczy część powiatowego funduszu ochrony środowiska.

Uroczyste podpisanie porozumienia zostało nieco "zakłócone" mniej już uroczystym wręczeniem wójtom umów, na podstawie których gminy mają ponosić konkretne koszty wspólnych działań. Między innymi dotyczą one inwestycji zaplanowanych w Linowie w roku bieżącym, a więc przebudowy istniejących niecek osadowych (po ich opróżnieniu) i przystosowaniu ich do przyjmowania odpadów komunalnych.

- Miasto sfinansuje tę inwestycję w tym roku, a podlegać ona będzie rozliczeniu z gminami w roku przyszłym - tłumaczy burmistrz Paweł Bielinowicz.

Gminy otrzymały już jednak rozliczenia. Na przykład na Świętajno przypada, według kosztów przewidywanych w dniu podpisania porozumienia, nieco ponad 46,6 tys. zł. Jaki będzie ostateczny koszt inwestycyjnych działań, przypadający na gminy - nie wiadomo, bo Szczytno stara się o dotacje z różnych źródeł.

- Jeśli te działania przyniosą pozytywny skutek, wówczas kwoty przypadające na poszczególne gminy, zostaną zmniejszone - podkreśla wójt Świętajna Jerzy Fabisiak.

Zdaniem Lucjana Wołosa formalnie zawarte porozumienie o współpracy będzie dobrą monetą przetargową w rozmowach z pozapowiatowymi gminami, np. Biskupcem. Rzecz bowiem w tym, że ośrodków chętnych do tworzenia podobnych rejonów jest więcej (Mrągowo, Działdowo). Nie wszystkie jednak wyszły, jak Szczytno, poza sferę propozycji i chęci.

- A my już możemy pokazać, że nie tylko mamy zamiar i chęć coś wspólnie tworzyć, ale już tworzymy - podkreśla naczelnik Wołos.

(hab)

2004.03.17