Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie zajęło 4. miejsce w województwie w prestiżowym rankingu „Perspektyw”. Znacznie gorzej wypadły za to Zespół Szkół nr 1 (24. miejsce) oraz liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 (19.).

Śniadecki coraz bliżej podium
W ZS nr 2 młodzież zdobywa wiedzę, łącząc teorię z praktyką. Miejsce w rankingu dowodzi, że daje to efekty

CO OCENIAJĄ?

Jak zawsze na początku nowego roku „Perspektywy” publikują ranking najlepszych techników i liceów w Polsce. Zestawienie zawiera wiodące pod względem poziomu kształcenia szkoły w kraju. Nad ustaleniem kryteriów czuwa Kapituła, złożona z przewodniczących komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. Kształcenia Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Przy ocenie liceów pod uwagę brane są następujące kryteria: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30% punktów), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy na olimpiadach (25%).

W przypadku techników są to: sukcesy na olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

ŁĄCZĄ TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

W rankingu obejmującym województwo warmińsko – mazurskie, spośród szkół powiatu szczycieńskiego, najlepiej wypadło technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.