W gminie Wielbark w aż 16 sołectwach rządzić będą kobiety, mężczyźni – w zaledwie 5. Najwięcej, bo czworo kandydatów stanęło do wyborów w Szymankach, a najwyższa frekwencja towarzyszyła zebraniu w Stachach, na które przybyło blisko 50% uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Sołectwa w rękach kobiet
W wyborach na sołtysa Wesołowa Krystyna Szewczyk (z kwiatami) uzyskała jednogłośne poparcie uczestników zebrania

Gmina Wielbark jest kolejną, w której dobiegły końca wybory sołtysów. W zdecydowanej większości mieszkańcy postawili na kobiety. Wygrały one w aż 16 sołectwach, a tylko w 5 panowie. W Zieleńcu na drugą już kadencję wybrana została Hanna Deptuła, z kolei w Kucborku sołtysem pozostanie Dariusz Kuciński. W Wesołowie mieszkańcy po raz kolejny zaufali Krystynie Szewczyk. Była ona jedyną kandydatką, a poparli ją jednogłośnie wszyscy uczestnicy zebrania, czyli 60 osób. W Olędrach dotychczasowa sołtys Danuta Olender zrezygnowała z ubiegania się o tę funkcję.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.