Trwa I etap X edycji Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. W tym tygodniu zachęcamy do głosowania na kandydatów z gminy Świętajno. Sołectwa, których przedstawiciele zajmą I, II i III miejsca, otrzymają od starosty odpowiednio 3, 2 i 1 tys. złotych.

Nasz Plebiscyt jak co roku składa się z dwóch etapów. W pierwszym czytelnicy mogą głosować na wszystkich sołtysów z terenu powiatu, wpisując nazwisko swojego faworyta na zamieszczonym w „Kurku” kuponie. W ten sposób wyłonimy finałową piętnastkę. Znajdzie się w niej po dwóch przedstawicieli poszczególnych gmin, którzy otrzymają największą liczbę głosów (wyjątek stanowi największa w powiecie gmina Szczytno reprezentowana przez trzech sołtysów). Spośród nich w drugim etapie czytelnicy wybiorą tegorocznego Supersołtysa. Sołectwo, którego przedstawiciel zajmie I miejsce otrzyma od starosty nagrodę w wysokości 3 tys. zł, II miejsce – 2 tys. zł i III miejsce – 1 tys. złotych.

W tym tygodniu szczególnie zachęcamy do głosowania na sołtysów z gminy Świętajno. Tworzy ją 15 sołectw, z czego w aż ośmiu sołtysami są kobiety. Najdłuższym stażem w tym gronie może się jednak pochwalić mężczyzna – Zdzisław Grzyb z Chochoła, który funkcję tę pełni od 1990 r. Niewiele ustępuje mu Władysław Karpiński ze Starych Czajek. Sołtysem jest nieprzerwanie od 1994 r. Miano najstarszego wiekiem sołtysa przypada Andrzejowi Bełcikowskiemu z Długiego Borka (66 lat), a najmłodszego – Karolinie Ślubowskiej z Jerutek (30 lat).

Przypominamy, że na kupony w ramach I etapu czekamy do piątku 14 kwietnia. Ważne są tylko te wycięte z „Kurka Mazurskiego”. Jedna osoba może nadesłać lub dostarczyć do redakcji dowolną ich liczbę.

(ew)

GMINA ŚWIĘTAJNO:

Biały Grunt – Agata Cicha, Chochół – Zdzisław Grzyb, Długi Borek – Andrzej Bełcikowski, Jerominy – Jan Wielk, Jerutki – Karolina Ślubowska, Jeruty – Elżbieta Jabłonowska, Koczek – Izabela Magdaleńska, Kolonia – Monika Gwiazda, Konrady – Alina Kostiuk, Nowe Czajki – Jacek Gnatkowski, Piasutno – Konrad Szewczyk, Stare Czajki – Władysław Karpiński, Spychowo – Ksymena Klusek, Świętajno – Edyta Duda, Zielone – Ryszard Zera.