Bezinteresowna chęć pomocy innym i solidarność z ludźmi cierpiącymi to cechy wyróżniające honorowych krwiodawców. Ci z powiatu szczycieńskiego mijający rok mogą zaliczyć do udanych. Podczas 44 akcji poboru oddali ponad 667 litrów tego bezcennego leku ratującego życie.

Solidarni z cierpiącymi

Uroczystość związana z obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa odbyła się w minioną sobotę w auli Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie. Stała się ona okazją do podsumowania kończącego się roku oraz wręczenia odznaczeń i nagród tym, którzy wspierają tę szczytną ideę. Prezes Oddziału Rejonowego PCK Ryszard Gidziński przypomniał, że w tym roku mija 55-lecie honorowego krwiodawstwa przy Polskim Czerwonym Krzyżu. Wymieniał też osoby będące jego prekursorami na ziemi szczycieńskiej. Byli to m.in. lekarze: Zbigniew Sobieszczański, Edmund Bartecki i Bolesław Zadrożny. Pierwszy klub HDK powstał w 1974 r. przy Zarządzie Powiatowym PCK.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.