Większość pracowników biorących udział w referendum w szkołach i placówkach objętych działaniem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Szczytnie opowiedziała się za strajkiem.

Przewodnicząca Mariola Godzina zapowiada, że związkowcy z „S” rozpoczną strajk 8 kwietnia

Referendum strajkowe przeprowadzone w szkołach i placówkach, w których działa Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”, zakończyło się tym samym wynikiem, co zorganizowane wcześniej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.