Po czterdziestu latach sprawowania funkcji sołtysa Piasutna Zdzisław Mordak przekazał swoje obowiązki młodszemu następcy. Jubilat nie myśli jednak wycofywać się z życia społecznego sołectwa i gminy. posłuchaj >>

Po czterdziestu latach sprawowania funkcji sołtysa Piasutna Zdzisław Mordak przekazał swoje obowiązki młodszemu następcy. Jubilat nie myśli jednak wycofywać się z życia społecznego sołectwa i gminy.

Sołtys rekordzista

Dobiegły końca wybory sołtysów na najbliższą czteroletnią kadencję. W gminie Świętajno w większości, bo w 10 sołectwach władza pozostanie w starych rękach. W gronie nowych sołtysów są dwie panie: Monika Gwiazda (Kolonia) i Renata Karwacka (Spychowo) oraz trzech panów Sławomir Pałaszewski (Jerutki), Bogdan Komosiński (Piasutno) i Zygmunt Staszewski (Świętajno). Ten ostatni zajął miejsce zmarłego w ubiegłym roku Jana Kuchty, bardzo zasłużonego dla gminy Świętajno działacza i społecznika.

Z kolei Bogdan Komosiński przejął władzę od Zdzisława Mordaka, sprawującego urząd sołtysa Piasutna przez imponujący okres 40 lat. W tym czasie gminą rządziło trzech naczelników i trzech wójtów. Doczekawszy wspaniałego jubileuszu, pan Zdzisław nie stanął w tym roku do walki o reelekcję. Jego zaangażowanie i zasługi, nie tylko dla Piasutna, ale i całej gminy, doceniły jej władze. Podczas sesji Rady Gminy (12 kwietnia) wójt Janusz Pabich i przewodniczący rady Zygmunt Pampuch uroczyście podziękowali mu za wieloletnią pracę.

- W ciągu minionych czterdziestu lat zmieniło się wiele, łącznie z ustrojem państwa. Przez cały ten okres pan Mordak cieszył się niezmiernie dużym zaufaniem mieszkańców, nieustannie wygrywając wybory - podkreślał wójt. Oprócz kwiatów, wręczył mu jeszcze na pamiątkę symboliczną tabliczkę z napisem "sołtys", wyrażając nadzieję, że mieszkańcy Piasutna i władze gminy dalej będą mogły liczyć na jego wsparcie.

Zdzisław Mordak, nie kryjąc wzruszenia, zapewniał, że ani myśli odsuwać się od życia społecznego. Zadeklarował przy tym wszechstronną pomoc swemu następcy, który jest jednocześnie jego sąsiadem.

Kwiaty od wójta otrzymała także Danuta Kuchta, córka sołtysa Świętajna, za to, że przez wiele lat pomagała ojcu w sprawowaniu społecznej funkcji, a po jego śmierci cały ciężar jej pełnienia wzięła na siebie.

Ostatnim wyborom sołtysów w gminie Świętajno towarzyszyło niewielkie zainteresowanie. W 15 zebraniach uczestniczyło łącznie 524 mieszkańców, czyli zaledwie 11% uprawnionych. Największa frekwencja była w małych sołectwach: Chochole, Konradach i Jerutach.

(o)

2007.04.18

SOŁTYSI GMINY ŚWIĘTAJNO 2007-2011

Biały Grunt - Stanisław Pac, Biały Grunt 30, 089 622 66 53

Chochół - Zdzisław Grzyb, Chochół 4, 089 622 64 19

Długi Borek - Andrzej Bełcikowski, Długi Borek 6, 089 622 65 10

Jerominy - Mieczysław Zera, Jerominy 9, 089 622 66 42

Jerutki - Sławomir Pałaszewski, Jerutki 26, 089 622 64 02

Jeruty - Jerzy Buła, Jeruty 3a, 0604 937 553

Koczek - Kazimiera Grala, Koczek 2, 089 622 51 03

Kolonia - Monika Gwiazda, Kolonia 87, 089 622 69 24

Konrady - Jan Golon, Konrady 9, 089 622 66 77

Nowe Czajki i Cis - Jacek Gnatkowski, Nowe Czajki 2, 089 622 66 73

Piasutno - Bogdan Komosiński, Piasutno 25, 089 622 65 08

Spychowo - Renata Karwacka, Spychowo, ul. Słoneczna 7, 089 622 51 80

Stare Czajki - Władysław Karpiński, Stare Czajki 1, 089 622 61 51

Świętajno - Zygmunt Staszewski, Świętajno, ul. Żymierskiego 17, 089 622 63 84

Zielone - Szczepan Kulas, Zielone 9, 089 622 60 61