Gmina Wielbark jest kolejną, w której dobiegły już końca wybory sołtysów. Ostatnie rozstrzygnięcia obfitowały w niemałe emocje. Tak było choćby w Wyżegach, gdzie o schedę po długoletniej sołtys Teresie Gomułkiewicz walczyło troje kandydatów. Z kolei w Lejkowie o tym, kto stanie na czele sołectwa zdecydowała dogrywka.

Sołtysi już w komplecie
W Wyżegach funkcja sołtysa pozostanie w rodzinie. Teresę Gomułkiewicz (trzecia z prawej) zastąpiła żona jej wnuka Aleksandra Lisowska (piąta z prawej)

W dziewięciu spośród dwudziestu dwóch sołectw gminy Wielbark nastąpiły zmiany sołtysów. W siedemnastu, czyli większości, funkcje te sprawować przez najbliższą kadencję będą kobiety. Najwyższa frekwencja, bo aż 63,25% była w Zabielach, gdzie w zebraniu uczestniczyło 74 wyborców na 117 uprawnionych do głosowania. Oto, jak wyglądały ostatnie wyborcze rozstrzygnięcia:

ŁATANA WIELKA

W wyborach nie wystartowała dotychczasowa sołtys Aneta Krzyszkowska, która jednak nie wycofała się z pracy na rzecz sołectwa i weszła w skład Rady Sołeckiej. Nową sołtys została Cecylia Ałaj. W Radzie Sołeckiej, oprócz wspomnianej Anety Krzyszkowskiej, pomagać jej będą jeszcze Marika Niksa i Emila Marchewka.

STACHY

Nową sołtys została Anita Gwiazda. W skład Rady Sołeckiej weszli: Emilia Gwiazda, Hanna Niedźwiecka, Marcin Bryska.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.