„Kurek Mazurski” wraz ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie już po raz szesnasty organizuje Plebiscyt na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Sołectwo, którego przedstawiciel zwycięży w głosowaniu czytelników, otrzyma w nagrodę 3 tys. złotych.

Sołtysi na start
Starosta Jarosław Matłąch z ubiegłorocznymi laureatkami Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Od lewej: Halina Jaśniewicz z Lipnik (I m.), Beata Nikołajuk z Kolonii (II m.) i Katarzyna Grudzińska z Nowin (III m.)

Plebiscyt na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego ma już długą tradycję. Wszystko zaczęło się w 2008 r., kiedy to redakcja „Kurka Mazurskiego” we współpracy ze Starostwem Powiatowym, postanowiła uhonorować najbardziej aktywnych i zaangażowanych w sprawy lokalnych społeczności sołtysów. Idea Plebiscytu stała się na tyle żywa, że na stałe zagościł on już w kalendarzu powiatowych wydarzeń. O tym, że cieszy się zainteresowaniem mieszkańców, świadczy duża liczba napływających do naszej redakcji kuponów. W ubiegłym roku padł rekord – spłynęło do nas ponad 2 tysiące głosów.

Jak podkreśla starosta Jarosław Matłach, to sołtysi są najbliższymi mieszkańcom przedstawicielami samorządów. To im najczęściej zgłaszają swoje bolączki i problemy dnia codziennego. Sołtysi z kolei przekazują je wójtom i burmistrzom, pilnując potem, aby zgłaszane sprawy zostały pomyślnie załatwione.

Na nich też spoczywają obowiązki i formalności związane z realizacją funduszy sołeckich. Te funkcjonują w większości gmin powiatu szczycieńskiego z wyjątkiem Dźwierzut, Wielbarka i gminy Szczytno. W ostatnich latach zmieniło się postrzeganie roli sołtysów w lokalnych społecznościach. Nie są oni już tylko tymi, którzy pobierają od mieszkańców podatki, lecz stali się aktywnymi menedżerami i organizatorami. W ich gronie coraz więcej jest kobiet. Widać to zresztą w naszym Plebiscycie. Ostatnie jego edycje zostały zdominowane przez panie. One też od 2015 r. nieprzerwanie są jego zwyciężczyniami.

Zasady Plebiscytu są proste. Składa się on z dwóch etapów. W pierwszym mieszkańcy mogą wybierać spośród wszystkich sołtysów powiatu szczycieńskiego. Spośród nich wyłoniona zostanie finałowa piętnastka. W jej skład wejdą sołtysi, którzy otrzymali najwięcej głosów – po dwóch z każdej gminy, z wyjątkiem gminy Szczytno – ją reprezentować będzie trzech kandydatów. W drugim etapie, spośród finalistów, mieszkańcy wyłonią zwycięzcę. Jego sołectwo w nagrodę od starosty otrzyma bon na 3 tys. złotych. Drugie miejsce jest premiowane kwotą 2 tys. zł, a trzecie – 1 tys. złotych. Pierwszy plebiscytowy kupon opublikujemy w następnym wydaniu „Kurka”.

(ew)

LAUREACI PLEBISCYTU:

2008 r. - Kazimierz Łuszczaniec (Leśny Dwór)

2009 r. - Renata Karwacka (Spychowo)

2010 r. - Renata Karwacka (Spychowo)

2011 r. - Kazimierz Łuszczaniec (Leśny Dwór)

2012 r. - Janusz Gębczyński (Narty)

2013 r. - Grzegorz Wanowicz (Dybowo)

2014 r. - Janusz Gębczyński (Narty)

2015 r. - Mariola Jabłońska (Jesionowiec)

2016 r. - Mariola Jabłońska (Jesionowiec)

2017 r. - Mariola Jabłońska (Jesionowiec)

2018 r. - Edyta Duda (Świętajno)

2019 r. - Edyta Duda (Świętajno)

2020 r. - Elżbieta Jabłonowska (Jeruty)

2021 r. - Beata Nikołajuk (Kolonia)

2022 r. - Halina Jaśniewicz (Lipniki)