Miniony rok okazał się dla strażaków z powiatu szczycieńskiego spokojniejszy od poprzednich. Odnotowali oni mniejszą liczbę interwencji, na co wpłynęła sprzyjająca aura. Najwięcej zdarzeń, w których konieczne były działania straży, miało miejsce w Szczytnie, a najmniej w gminie Rozogi. Doszło też do sześciu wypadków z udziałem pełniących służbę strażaków.

Spokojny rok strażaków

Szczycieńscy strażacy podsumowali miniony rok. W naradzie rocznej, która odbyła się w miniony piątek (13 lutego) w siedzibie Komendy Powiatowej PSP uczestniczył zastępca komendanta wojewódzkiego bryg. Michał Kamieniecki. Licznie stawili się również samorządowcy z terenu powiatu. Działalność jednostki w 2014 roku omówił komendant powiatowy bryg. Mariusz Gęsicki. Przybliżył zebranym jej sytuację kadrową, zasoby finansowe, stan wyposażenia, a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przedstawione statystyki potwierdzają, że służba w straży wiąże się z ryzykiem. Miniony rok był rekordowy jeśli chodzi o liczbę wypadków, którym ulegli uczestniczący w akcjach strażacy. Doszło aż do sześciu takich zdarzeń. Skutkowało to wypłatą odszkodowań w wysokości blisko 17 tys. złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.