W ostatni wtorek września w Chacie Mazurskiej było gwarno, kolorowo i klimatycznie, a wszystko w ramach „Spotkania trzech kultur”. Pod takim hasłem członkowie Towarzystwa Przyjaciół Szczytna zaprosili dwa zaprzyjaźnione stowarzyszenia - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko- Nowogródzkiej i Stowarzyszenie Kurpie w Szczytnie.

Spotkanie trzech kultur w chacie
Spotkanie w chacie zgromadziło członków trzech stowarzyszeń

Działalność wyżej wymienionych stowarzyszeń ma wspólne cele, mimo że kultywują tradycje różnych regionów. Mają też za sobą wieloletnią działalność na rzecz Szczytno, wzbogacając ofertę kulturalną dla jego mieszkańców.

Wtorkowe spotkanie w gościnnych progach starej chaty, zorganizowane w ramach XXXI Europejskich Dni Dziedzictwa, przerodziło się w spotkanie przyjaciół wspominających wspólne działania, a było ich całkiem sporo na przestrzeni lat. Wywołało rodzinne wspomnienia o tym, jakie drogi przywiodły ich do Szczytna. Wspominali nie tylko członkowi stowarzyszeń, ale również zaproszeni goście - burmistrz Krzysztof Mańkowski i dyrektor MOS Arkadiusz Leska. Było wspólne śpiewanie piosenek wileńskich, mazurskich i kurpiowskich – tradycyjnych i nowych, w tym skomponowanych przez szczycieńskich twórców. Padły deklaracje organizowania podobnych spotkań, a wszystko po to, by uświadomić sobie nawzajem wartość społecznikowskiego działania, doświadczyć tak potrzebnego poczucia wspólnoty w podzielonym świecie i zaczerpnąć sił do dalszej pracy, nie bacząc na wiek i słabnące zdrowie. Wszak uczyć i kształtować nowe pokolenia trzeba wciąż - od nowa.

Anna Bogusz