W Galerii Stary Ratusz WBP w Olsztynie można oglądać wystawę rysunków satyrycznych Kazimierza Napiórkowskiego. Pochodzący ze Szczytna artysta będzie też gościem spotkania online promującego książkę Wiktora Leyka „Na przełomie wieku”.

Spotkanie z Kazimierzem Napiórkowskim w Starym RatuszuRysunki Kazimierza Napiórkowskiego w Galerii Stary Ratusz w Olsztynie można oglądać do 20 maja. Natomiast w środę 19 maja o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie autorskie online z Wiktorem Leykiem połączone z promocją jego książki „Na przełomie wieku”. Gościem spotkania będzie Kazimierz Napiórkowski. TRANSMISJA ONLINE: https://www.facebook.com/WBPOlsztyn.

Na wystawie w Galerii Stary Ratusz WBP zostaną zaprezentowane rysunki satyryczne Kazimierza Napiórkowskiego z lat 1997-2002. Część z nich to satyra polityczna związana m.in. z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Wiktor Marek Leyk urodzony w 1951 r. w Szczytnie, dyrektor Zespołu Placówek Kultury i Sztuki (w skład wchodzą Dom Kultury, Biblioteka i Szkoła Muzyczna) w Szczytnie w latach 1979-1981. Poseł na Sejm 1985-1989. Odtworzył Polską YMCA, której był szefem 1989-1998. Od 1994 Pełnomocnik Wojewody a obecnie Marszałka ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, od 2003 Szef Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Publikuje od 1975 roku. Redaktor czasopism o tematyce ekumenicznej, wieloletni felietonista „Gazety Olsztyńskiej” i „Naszego Mazura”. Członek kilku stowarzyszeń dziennikarskich.

Kazimierz Franciszek Napiórkowski urodzony w 1955 r. w Szczytnie, dyrektor Zespołu Placówek Kultury i Sztuki w Szczytnie w latach 1984-1988. Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczytnie w latach 1994-1999. Pracuje jako grafik w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. Publikuje od 1980 roku. Umiejętności plastyczne pogłębiał w PWSSP w Gdańsku i na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Stworzył dwa cykliczne ogólnopolskie konkursy na rysunek satyryczny o policji „Posterunek Satyry” w Szczytnie i „Tuba Satyrica” w Toruniu. Autor wielu wystaw indywidulanych, uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Uprawia artystyczne sztuki wizualne, nie uprawia roli i sportów ekstremalnych. Jest długoletnim współpracownikiem „Kurka Mazurskiego”.

(kee)