Wydaje się, że odległość z Pasymia do Rozóg nie jest duża, a jednak ... Dla poczty to najwyraźniej sporo, bo list polecony nadany w tej pierwszej miejscowości został doręczony do drugiej po blisko miesiącu. Sprawa jest o tyle poważna, że korespondencja dotyczyła inwestycji związanej z budową paneli fotowoltaicznych. Teraz adresat obawia się, że w razie wątpliwości, nie zdąży już zająć swojego stanowiska, bo minęły ustawowe terminy.

Spóźniona korespondencja
Feralny list został nadany w Urzędzie Pocztowym w Pasymiu

Czy to możliwe, aby korespondencja pomiędzy dwoma miejscowościami leżącymi w tym samym powiecie krążyła blisko miesiąc? Okazuje się, że tak. Z Urzędu Pocztowego w Pasymiu 21 czerwca został nadany list polecony do Rozóg. Na tamtejszą pocztę dotarł dopiero ... 19 lipca.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.