W sobotę 19 marca dowiemy się, komu przypadnie tytuł "Wójta Roku". Wśród nominowanych zabrakło wójta gminy Szczytno Sławomira Wojciechowskiego. Jego kandydatura przepadła nie z powodu braku akceptacji jury, lecz dlatego, że została zaproponowana zbyt późno. Termin, w którym można było zgłaszać kandydatów, minął dzień wcześniej.

Spóźniony wniosek

Zgłoszenie Sławomira Wojciechowskiego do ogólnopolskiego konkursu na najlepszego wójta w roku 2004 zaproponował sołtys Olszyn Zygmunt Rząp, podczas sesji Rady Gminy Szczytno w dniu 11 lutego.

Miał to być dowód uznania dla efektów pracy wójta, z czym w pełni zgodzili się także pozostali uczestniczący w obradach sołtysi. Kiedy przyszło jednak do wypełniania formalności, okazało się, że termin zgłaszania kandydatów na "Wójta Roku" minął 10 lutego, czyli dzień przed wystąpieniem sołtysa Rząpa.

- Trudno, powtórzę swój wniosek, jak zostanie ogłoszony następny konkurs. Dorobek wójta na pewno do tego czasu jeszcze się powiększy - usłyszeliśmy od sołtysa.

Organizatorem konkursu na "Wójta Roku" jest Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej S.A. Honorowy patronat nad nim sprawują Marszałek Senatu oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Promocja konkursu odbywa się na antenie Programu 1 TVP S.A. w audycjach: "Tydzień", "Agrolinia" i "Agrobiznes", w specjalnej audycji "Wójt Roku - Sylwetki".

Konkurs składa się z następujących etapów :

- zgłaszanie kandydatur wraz z uzasadnieniem (termin: 10 lutego)

- wyłonienie przez kapitułę, w oparciu o przesłane zgłoszenia, 10 finalistów konkursu (14 lutego)

- prezentacja sylwetek finalistów na antenie telewizyjnej oraz głosowanie widzów w systemie audiotele (6 marca - 16 marca)

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się w najbliższą sobotę 19 marca.

(pul)

2005.03.16