Poczta Polska zawiesiła działalność swojej Agencji w Spychowie i szuka chętnych do jej dalszego prowadzenia. - To dla nas bardzo poważny problem – mówi mieszkanka tej miejscowości.

Spychowo bez usług pocztowych
Mieszkańcy Spychowa z rozrzewnieniem wspominają czasy, gdy czynna była u nich poczta, a następnie filia placówki w Świętajnie. Dwa lata temu opuszczony obiekt Poczta Polska sprzedała w ramach przetargu prywatnemu inwestorowi

Od 1 lipca mieszkańcy Spychowa zostali pozbawieni możliwości korzystania z usług pocztowych na miejscu. Tego samego dnia na ręce wójt Alicji Kołakowskiej wpłynęło pismo od Poczty Polskiej, której przedstawiciel informuje o zawieszeniu działalności Agencji Pocztowej Spychowo. Nie podaje przyczyn, które doprowadziły do takiej sytuacji, ale zwraca się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu przedsiębiorców na terenie gminy Świętajno, którzy wyraziliby chęć współpracy w zakresie prowadzenia Agencji Pocztowej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.