Ubiegły rok był rekordowy pod względem inwestycji wykonanych przez samorząd powiatowy. Wydatki majątkowe sięgnęły 31% ogółu wydatków.

Starosta też dostał absolutorium

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Powiatu podsumowano ubiegłoroczne dochody i wydatki samorządu.

Wciąż na wysokim poziomie utrzymuje się współczynnik wykonanych inwestycji. Na zadania majątkowe wydano 23,2 mln zł, tj. 31% wszystkich wydatków. Poprawione w ten sposób zostały wyniki z lat poprzednich (2008 – 30,5%, 2007 – 25,7%).

- Osiągnęliśmy to bez zaciągania kredytów – podkreślał starosta Jarosław Matłach. Na koniec roku zadłużenie powiatu zmniejszyło się do 3 mln zł (4% ogólnych dochodów).

Dobry wynik inwestycyjny powiat zawdzięcza w części dotacjom (ogółem 3 mln zł) uzyskanym z poszczególnych gmin na zadania prowadzone na ich terenie. Rekordzistą okazała się gmina Wielbark, przekazując starostwu 988 tys. zł. Następne w kolejności były: miasto Szczytno – 840 tys. zł, gminy: Szczytno – 859 tys. zł, Świętajno – 519 tys. zł, Rozogi – 459 tys. zł, Dźwierzuty – 22 tys. zł, Pasym - 6,7 tys. zł. Ani złotówki nie przekazało natomiast Jedwabno.

Do realizacji budżetu radni nie mieli uwag. Większość z nich głosowała za udzieleniem absolutorium staroście. Dwóch radnych Wspólnoty Samorządowej – Dariusz Lepczak i Sławomir Sawicki wstrzymało się od głosu.

(o)/fot. archiwum