Przez najbliższy tydzień starosta szczycieński Andrzej Kijewski przebywać będzie w Chicago. Udaje się tam na zaproszenie radcy konsulatu polskiego.

- Pobyt misji gospodarczej naszego regionu w USA będzie stanowił kontynuację współpracy zainicjowanej w październiku 2003 roku podczas spotkania władz samorządowych z terenu powiatu, przedstawicieli Sejmiku Gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, Szczycieńskiego Towarzystwa Gospodarczego z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej - poinformował nas starosta.

W składzie delegacji, której przewodniczy marszałek sejmiku gospodarczego Stefan Duk, znajdzie się także właściciel wytwórni podłoża zastępczego w Lemanach Mariusz Spychał, pełniący funkcję doradcy starosty szczycieńskiego ds. gospodarczych.

(o)

2004.02.18