Do 5 stycznia stowarzyszenia i kluby sportowe mogą składać w Urzędzie Miejskim wnioski na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz pomocy społecznej. Najwięcej środków przewidziano na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, z czego blisko 100 tys. zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Podmioty zajmujące się organizacją imprez sportowych będą miały do podziału 66 tys. złotych.

Stowarzyszenia mogą ruszać po kasę
Na organizację imprez sportowych miasto planuje wyłożyć 66 tys. złotych. W minionych latach środki z tej puli zasilały m.in. przygotowanie Maratonu Juranda

Jak co roku miasto ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Wnioski można składać do 5 stycznia

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.