Należący do miasta budynek przy ul. Pułaskiego, w którym siedzibę ma kilka lokalnych stowarzyszeń, jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu. - Zimą nie da się tam wytrzymać – alarmuje radny Arkadiusz Myślak, apelując do burmistrz Danuty Górskiej o podjęcie pilnych działań zmierzających do poprawy sytuacji.

Stowarzyszenia w ruderze
O dalszym losie budynku przy ul. Pułaskiego zdecyduje opinia fachowców z dziedziny budownictwa. Już jednak wiadomo, że wymaga on kapitalnego remontu

WARUNKI NIE DO WYTRZYMANIA

Przedwojenny dom na ul. Pułaskiego w Szczytnie od wielu lat jest siedzibą kilku lokalnych stowarzyszeń, w tym związku kombatantów, sybiraków, niewidomych, diabetyków, emerytów oraz PCK. Jego stan techniczny stale się jednak pogarsza, a drobne remonty jedynie na krótko przynoszą poprawę. To powoduje, że osoby, które tam się spotykają, w większości starsze i schorowane, narażone są na duży dyskomfort.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.