Rada Powiatu przyjęła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W przyszłym roku na realizowane przez nie projekty zapisano kwotę 86 tys. złotych, czyli tyle samo, co w bieżącym.

Do priorytetowych zadań włączono nowe, związane ze wspieraniem

i upowszechnianiem kultury fizycznej.

Stowarzyszenia z pomysłami

Co roku Rada Powiatu przyjmuje uchwałę określającą ramy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Wcześniej jednak odbywają się konsultacje, w trakcie których przedstawiciele stowarzyszeń mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje. Do przyjętego przez radnych w minionym tygodniu programu, jak informuje sekretarz powiatu Stefan Januszczyk, żadnych zastrzeżeń nie było. Na tym samym poziomie co obecnie pozostaje pula środków na realizowane przez organizacje przedsięwzięcia. Jest to 86 tys. złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.