Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej ma nowego prezesa. Pełniącą dotychczas przez wiele lat tę funkcję Elżbietę Łapińską zastąpił Wojciech Bogacki, jeden z jego założycieli, emerytowany pracownik GOK-u. Zapowiada, że będzie kontynuował zapoczątkowane już przedsięwzięcia oraz starał się włączyć do działań młodzież.

Stowarzyszenie z nowym prezesem
Burmistrz Grzegorz Zapadka dziękował odchodzącej prezes Elżbiecie Łapińskiej m.in. za wkład w odzyskanie przez Wielbark praw miejskich

Zmiana Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Wielbarskiej nastąpiła podczas niedawnego walnego zgromadzenia jego członków. Dotychczasowa długoletnia prezes Elżbieta Łapińska zrezygnowała z ubiegania się o wybór na następną kadencję. Burmistrz Wielbarka Grzegorz Zapadka podziękował jej za wysiłek włożony w pracę na rzecz społeczności lokalnej, a szczególnie za wkład w doprowadzenie do odzyskania przez Wielbark praw miejskich.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.