Stowarzyszenie "Forum Samorządowe", mające bardzo silną, bo aż 7-osobową reprezentację w Radzie Miejskiej, wybrało nowe władze na kolejną kadencję. Podobnie jak klubem radnych, tak i stowarzyszeniem kierować będzie Henryk Żuchowski.

Stowarzyszenie z radnymi

W liczącym 78 członków Stowarzyszeniu "Forum Samorzadowe" ton pracy nadaja radni miejscy skupieni w klubie o zbliżonej nazwie "Forum Szczycieńskie". Podczas niedawnego Walnego Zebrania stowarzyszenia wybrano nowe władze, desygnujac ponownie na przewodniczącego Henryka Żuchowskiego. Stowarzyszeniem kieruje od września ubr., czyli od czasu, kiedy rezygnację złożył jego poprzednik, Janusz Jastrzębski.

Zastępcą przewodniczacego została Ewa Czerw, a skarbnikiem - Danuta Stefanowicz. W skład zarządu weszli jeszcze Anna Rybińska i Jerzy Topolski oraz, jako jedyny w tym towarzystwie człowiek spoza rady, Władysław Mosakowski.

- Jednym z głównych celów, jakie sobie stawiamy, jest rozwój demokracji lokalnej, a kto może lepiej to propagować jak nie radni - uzasadnia skład zarządu stowarzyszenia Henryk Żuchowski.

Wśród priorytetów będa też sprawy zwiazane z gospodarką, zdrowiem, opieką społeczną i sportem. Stowarzyszenie zapowiada organizowanie masowych imprez sportowych o charakterze rodzinnym.

Żuchowski nie ukrywa, że jednym z najważniejszych zadań stojących przed kierowaną przez niego organizacją będą przyszłoroczne wybory do samorządów. Z myślą o tym, oprócz już istniejacych oddziałów w Jedwabnie i gminie Szczytno, maja powstać nowe w pozostałych gminach naszego powiatu.

Każdy członek stowarzyszenia płaci składkę w wysokości 3 zł, znacznie więcej, bo aż 50 zł do kasy odprowadzają osoby posiadające mandat radnego.

(o)

2005.03.16