W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie zakończyło się szkolenie kierującego działaniem ratowniczym strażaka ratownika OSP. Wszyscy jego uczestnicy pomyślnie zdali egzamin i odebrali zaświadczenia potwierdzające nowe umiejętności.

Straż ma nowych dowódców
Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali egzamin i odebrali zaświadczenia o nabyciu nowych uprawnień

Szkolenie dowódców OSP odbyło się po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Trwało od 17 marca do 1 kwietnia, a zakończyło się egzaminem. Zdający go strażacy musieli odpowiedzieć na 30 pytań. Po sprawdzeniu arkuszy egzaminacyjnych okazało się, że wszyscy przeszli go pomyślnie. W szkoleniu wzięło udział 29 strażaków z 15 jednostek OSP powiatu szczycieńskiego. W tym gronie znalazło się 7 kobiet. Zaświadczenia uprawniające do kierowania działaniami ratowniczymi wręczyli druhom bryg. Zbigniew Stasiłojć, kpt. Karol Doryn, kpt. Maciej Woźniak z KP PSP w Szczytnie i st. Michał Senderowski z KW PSP w Olsztynie.

(kee)