W minionym roku straż miejska w Szczytnie nałożyła blisko 170 mandatów i udzieliła 112 pouczeń. Wśród ujawnionych wykroczeń dominują przypadki związane z naruszeniem bezpieczeństwa i porządku w komunikacji. Strażnicy coraz częściej podejmują też interwencje związane z pojawianiem się w mieście dzikich zwierząt.

Straż miejska częściej karze niż poucza
W ubiegłym roku strażnicy miejscy odbyli blisko 100 służb patrolowych razem z policjantami

Straż miejska w Szczytnie, która funkcjonuje w pięcioosobowym składzie, podsumowała miniony rok. Strażnicy ujawnili ponad 290 wykroczeń, udzielili 112 pouczeń i nałożyli 169 mandatów na łączną kwotę 14,3 tys. złotych. Wśród odnotowanych przypadków naruszenia przepisów zdecydowanie dominowały sprawy związane z bezpieczeństwem i porządkiem w komunikacji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.