W Komendzie Powiatowej PSP w Szczytnie odbyła się odprawa podsumowująca działalność szczycieńskiej jednostki w minionym roku.

Strażacy podsumowali rok
W odprawie, oprócz szczycieńskich strażaków, uczestniczyli także zaproszeni goście, w tym przedstawiciele samorządów powiatu szczycieńskiego

W odprawie, poza strażakami i pracownikami cywilnymi Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie, uczestniczyli zaproszeni goście: Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - st. bryg. Tomasz Ostrowski, wicestarosta szczycieński – Jerzy Szczepanek, były Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie – st. bryg. w stanie spoczynku Grzegorz Rybaczyk, przedstawiciele służb, samorządów, nadleśnictw powiatu szczycieńskiego.

Komendant powiatowy bryg. Zbigniew Stasiłojć zaprezentował poszczególne elementy działalności jednostki w minionym roku. W omawianym przez niego okresie na terenie powiatu szczycieńskiego zanotowano łącznie 1022 zdarzenia, w tym 646 miejscowych zagrożeń, 263 pożarów i 113 alarmów fałszywych. Było to o 230 zdarzeń mniej niż w 2022 roku. Najwięcej zdarzeń zanotowano w mieście Szczytno – 261 i w gminie Szczytno - 160, natomiast najmniej w gminie Rozogi - 70.

Po zakończonej prezentacji głos zabrał Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Tomasz Ostrowski. Podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym KP PSP w Szczytnie za trud, zaangażowanie i prace włożone w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu szczycieńskiego. Podziękowania zostały skierowane także do przedstawicieli samorządów, którzy na co dzień odpowiedzialni są za zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej na terenie poszczególnych miast i gmin, głównie poprzez odpowiednie zarządzanie i finansowanie Ochotniczych Staży Pożarnych.

(k)