Tradycyjnie z końcem roku szkolnego w gminie Szczytno przedstawiciele jej władz wręczają stypendia najbardziej uzdolnionym uczniom za uzyskane wyniki w nauce oraz osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. W tym roku nagrody otrzymało 61 osób, najwięcej z nich, bo aż 20 uczęszcza do szkoły w Rudce.

Stypendia dla prymusów
Maksymalną średnią ocen – 6,0 uzyskała tylko jedna uczennica Milena Mackiewicz. Jej rodzice Agnieszka i Jerzy oraz brat Mikołaj są z niej dumni

Zakończony rok szkolny był drugim, w którym w gminie Szczytno obowiązywał zmieniony regulamin nagradzania uczniów. To skutek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z roku ubiegłego. Orzekł on, że gmina może nagradzać uczniów uczęszczających tylko do szkół położonych na jej terenie. Efektem tego jest mniejsza liczba wyróżnionych. Podczas gdy dwa lata temu wyróżnienie otrzymało 182 uczniów, to rok temu 76, a w tym 61. W zdecydowanej większości dotyczyło to wyników w nauce, gdzie wysokość stypendiów, w zależności od uzyskanej średniej, wahała się od 600 do 1200 zł.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.