W Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza Miasta Pasym, przyznawane uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Stypendia od burmistrza
W uroczystości wręczenia stypendiów uczniom towarzyszyli ich rodzice

Aby otrzymać stypendium uczeń musiał uzyskać w roku szkolnym 2021/2022 średnią ocen co najmniej 5,6, zostać laureatem lub finalistą wojewódzkich lub ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych, lub sportowych szczebla wojewódzkiego albo centralnego lub uzyskać min. 90% punktów z egzaminu ósmoklasisty.

Nagrody wręczali: burmistrz Cezary Łachmański, sekretarz Jan Lisiewski oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Pasymiu Andrzej Kozikowski. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy szkół i rodzice stypendystów.

W tym roku nagrodzonych zostało 25 uczniów: 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pasymiu, 9 ze Szkoły Podstawowej w Tylkowie oraz jeden uczeń ze szkoły w Szczytnie.

Oto lista nagrodzonych uczniów: Marcelina Puławska, Robert Trusewicz, Filip Gołaszewski, Angelika Przecioska, Bartosz Małkowski, Aniela Hajduk, Karolina Cekalska, Wiktoria Szynaka, Hanna Wojtecka, Kacper Obidziński, Piotr Kowalski, Grzegorz Kowalski, Maja Szczepańska, Oliwia Rychlik, Zofia Kruszyńska, Krzysztof Całka, Alicja Czerpak, Ada Kruczyk, Agata Frągnowska, Julian Kruczyk, Inka Czerpak, Oliwia Kozłowska, Zuzanna Młotkowska, Michał Bartkowiak, Maja Szabat.

(umig), (kee)