Reklama

Węgiel

W Centrum Aktywizacji Społecznej w Pasymiu odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza Miasta Pasym, przyznawanych uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Stypendia od burmistrza
Stypendyści wraz z władzami miasta i gminy Pasym/fot. pasym.pl

Aby otrzymać stypendium uczeń musiał uzyskać w roku szkolnym 2020/2021 średnią ocen co najmniej 5,6, zostać laureatem lub finalistą wojewódzkich lub ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych, lub sportowych szczebla wojewódzkiego albo centralnego lub uzyskać min. 90% punktów z egzaminu ósmoklasisty.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.