Do uzyskania stypendium uczniowie w gminie Świętajno nie muszą już uzyskać oceny minimum 5,0 z wybranych przedmiotów. Wystarczy, że będą mogli się pochwalić średnią ocen tej wielkości.

Stypendia za średnią
Podczas sesji, która miała miejsce w minionym tygodniu, radni dokonali modyfikacji w regulaminie nagradzania prymusów

Dwa lata temu, tuż przed wyborami samorządowymi, radni gminy Świętajno, na wniosek wójt Alicji Kołakowskiej, uchwalili program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Przewidywał on przyznawanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce było uzyskanie co najmniej oceny 5,00

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.