Tylko uczniowie uczęszczający do szkół działających na terenie gminy będą mogli otrzymać od wójt Szydlik stypendium. Dojeżdżający do szkół średnich w Szczytnie będą już tego pozbawieni.

Stypendia ze zmianami
Tradycją już się stało, że wójt Szydlik wręcza nagrody stypendystom w obecności członków rodziny

Radni w gminie Dźwierzuty wprowadzili zmiany w funkcjonującym od roku 2015 Lokalnym Programie Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży i towarzyszącym temu regulaminie przyznawania stypendium. To reakcja na zakwestionowany przez prokuraturę zapis, mówiący o tym, że prawo do stypendium mają uczniowie mieszkający na terenie gminy, uczęszczający także do szkół poza jej terenem. Teraz, po dokonanej korekcie, stypendia będą przyznawane uczniom uczęszczającym tylko do szkół działających na terenie gminy, niezależnie od tego gdzie zamieszkują.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.