Pasymski samorząd kupił od prywatnego właściciela budynek mieszkalny w Leleszkach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Kolejnym krokiem będzie wykonanie projektu jego adaptacji na potrzeby mieszkańców.

Świetlica dla Leleszek
Zakupiony przez gminę budynek znajduje się w centrum Leleszek

W piątek 11 maja burmistrz Pasymia Cezary Łachmański podpisł akt notarialny dotyczący zakupu działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Leleszki z przeznaczeniem na urządzenie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.