Po raz 13. spychowscy leśnicy zorganizowali zawody pilarzy. W zmaganiach wzięło udział 10 zawodników z czterech zakładów usług leśnych.

Święto Drwala w Nadleśnictwie Spychowo
Uczestnicy, organizatorzy i zaproszeni goście uczestniczący w tegorocznym Święcie Drwala/Fot. Adam Gełdon

Święto Drwala to wydarzenie, podczas którego pilarze pracujący w zakładach usług leśnych świadczących usługi na terenie Nadleśnictwa Spychowo, zmagają się w konkurencjach, takich jak: ścinka drzew, okrzesywanie, przerzynka złożona i na dokładność oraz wymiana piły łańcuchowej. W tegorocznej edycji, która odbyła się 25 listopada, udział wzięło 10 pilarzy z 4 zakładów usług leśnych oraz gościnnie 4 uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.

Najważniejszym aspektem podczas zawodów jest bezpieczna i higieniczna praca, której ze szczególną uwagą przyglądali się sędziowie. Dlatego też coroczne Święto Drwala ma charakter również szkolenia BHP, aby praca pracowników ZUL-i była przede wszystkim bezpieczna.

Wydarzeniu towarzyszyły również konkurencje dla publiczności w tzw. „Wieloboju Drwala”, m.in. rzut toporkiem do pala, gumofilcem do beczki, czy gotowanie wody na czas. Można było również zwiedzać stoiska ze sprzętem do prac leśnych i BHP oraz stoisko Państwowej Inspekcji Pracy.

Zawodnicy musieli się wykazać m.in. dużą dokładnością/Fot. Adam Gełdon

Tegorocznym najbezpieczniej pracującym drwalem został Sylwester Jurczyk z ZUL „DREWPOL”. W kategorii najlepszy drwal, I miejsce uzyskał Sylwester Grzyb z ZUL „FALCO Henryk Słowikowski”, który otrzymał symboliczną „Złotą Siekierę” Nadleśniczego Nadleśnictwa Spychowo. II miejsce przypadło Wiesławowi Myślakowi z ZUL „ŻUBR Trzcińscy”, a III miejsce zajął Sylwester Jurczyk z ZUL „DREWPOL”. Z kolei najlepszym zakładem usług leśnych został ZUL „ŻUBR Trzcińscy”. Wśród gości najlepszym drwalem był Kacper Gut. Sędziowie przyznali również nagrodę dla najsympatyczniejszego zawodnika, która trafiła do Andrzeja Maciory z ZUL „Beata Skłodowska, Dariusz Kaczyński”.

Adam Gełdon

(Nadleśnictwo Spychowo)