Msza za Ojczyznę, uroczystości pod pomnikiem Orła Białego i występy artystyczne w Miejskim Domu Kultury – taki przebieg miały szczycieńskie obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Święto patriotyzmu
W obchodach święta uczestniczyła także szczycieńska młodzież, w tym delegacje szkół oraz członkowie jednostki strzeleckiej

Uroczystości związane z obchodami 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęła tradycyjnie msza za Ojczyznę w kościele Wniebowzięcia NMP. Głoszący homilię proboszcz ks. Andrzej Preuss podkreślał, że wolność to przede wszystkim stan serca każdego człowieka. Zachęcał do tego, aby wyrażać ją m.in. poprzez zaangażowanie na rzecz innych ludzi oraz lokalnych społeczności. Po mszy jej uczestnicy w towarzystwie pocztów sztandarowych przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik Orła Białego. Tam nastąpiło odśpiewanie hymnu, zmiana warty oraz okolicznościowe przemówienia starosty i podpułkownika Krzysztofa Lisa, dowódcy Jednostki Wojskowej w Lipowcu. Ten ostatni tłumaczył, jak należy rozumieć patriotyzm XXI w. Według niego, z jednej strony jest to poszanowanie tradycji i przekazywanie jej następnym pokoleniom, z drugiej – uczciwa i rzetelna praca oraz służba, a także mądre wychowywanie młodzieży i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa. Chwilą ciszy uczczono też pamięć zmarłych niedawno samorządowców - byłego burmistrza Szczytna i starosty Andrzeja Kijewskiego oraz radnego powiatowego Szczepana Olbrysia. Delegacje samorządów lokalnych służb mundurowych, partii politycznych i organizacji kombatanckich złożyły wieńce pod pomnikiem. Po raz pierwszy podczas listopadowego święta w Szczytnie, ze względu na obecność wojska, do apelu pamięci, włączono apel smoleński. W trakcie uroczystości dwaj członkowie Jednostki Strzeleckiej 1033, Konrad Lofek i Seweryn Drężek otrzymali awanse na wyższe stopnie. Do obchodów święta włączyły się dzieci z przedszkola „Pod Topolą”, które wypuściły w niebo białe i czerwone balony. Po oficjalnej części uroczystości, w MDK-u odbył się występ podopiecznych fundacji „Kreolia”. Wcześniej jednak Odznakę Honorową PCK IV stopnia otrzymał Horst Petrich, który od 12 lat współpracuje z Oddziałem Rejonowym PCK w Szczytnie.

(kee)