Lato zawitało do Jedwabna na dobre. Zgodnie z prastarą tradycją, jego nadejście uczczono symbolicznym puszczaniem wianków, tańcami i śpiewem. Sobótkowe pląsy połączono z otwarciem wystawy prac dzieci uczestniczących w warsztatach plastycznych.

Świętojańskie harce

Impreza nawiązująca do nieco zapomnianych dziś słowiańskich obrzędów związanych z letnim przesileniem odbyła się 18 czerwca na dziedzińcu GOK-u. Publiczność obejrzała widowisko w wykonaniu zespołu "Akme" pod kierownictwem Danuty Zdunek. Dzieci recytowały i tańczyły, nie zabrakło też tradycyjnego puszczania wianków, które, z powodu braku dostępu do większego akwenu wodnego, zostały symbolicznie zanurzone w... rozstawionych na dziedzińcu miskach.

Po występie goście udali się do Galerii Sztuki na otwarcie wystawy "My, one i ...", będącej podsumowaniem rocznej pracy Koła Plastycznego działającego w jedwabieńskim GOK-u. Jego opiekunka, Janina Janisiewicz organizuje podobne ekspozycje już od trzech lat. Za każdym razem temat wystawy jest inny. W tym roku zaprezentowano głównie dziecięce autoportrety, podobizny bliskich małych plastyków oraz ich zwierząt. Nie zabrakło też prac na tematy dowolne. Dominowały wśród nich martwe natury, kwiaty oraz barwne anioły. Wystawa stała się też okazją do nagrodzenia najbardziej wytrwałych członków koła, którzy w podzięce otrzymali specjalne dyplomy.

- Przez ostatni rok w zajęciach uczestniczyło ok. 30 dzieci. Niektóre przychodzą stale od trzech lat. Jest to ich sposób na spędzanie wolnego czasu, bo warsztaty odbywają się w soboty - mówi Janina Janisiewicz. Dodaje, że praca z małymi plastykami dostarcza jej wiele radości, bo tryskają oni zapałem i nowymi pomysłami.

Jak co roku, zwiedzający wystawę mogli kupić najbardziej przypadające im do gustu obrazki. Trafią one jednak do swoich właścicieli dopiero po wakacjach, a do tego czasu będą zdobić ściany minigalerii.

(łuk)

2005.06.22