W sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Udział w niej wzięły także pary o dłuższym stażu.

Świętowali złote gody i więcej
W uroczystości udział wzięły pary o 50-letnim stażu małżeńskim…

Burmistrz Pasymia – Cezary Łachmański wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – Danutą Marczuk wręczyli medale nadane przez Prezydenta RP oraz dyplomy i kwiaty. Były też życzenia, symboliczna lampka szampana oraz tort. Burmistrz życzył zebranym jubilatom długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów- tych stawianych sobie obecnie, jak i tych postawionych przed wielu laty, kiedy rozpoczynali wspólną drogę życia .

W uroczystości udział wzięło 17 par małżeńskich, a byli to:

… i dłuższym

JUBILACI OBCHODZĄCY 50- LECIE:

Janina i Tadeusz Małeccy

Jadwiga i Eugeniusz Radomscy

Zofia i Mieczysław Ruchałowie

Wanda i Teodor Bałazowie

Barbara i Werner Biernathowie

Jadwiga i Mieczysław Jakobszowie

Marianna i Jerzy Kowalczykowie

51-LECIE:

Jadwiga i Benedykt Młynarscy

Jadwiga i Bogdan Sobczukowie

52-LECIE:

Janina i Herbert Kujawowie

Wanda i Jan Tercjakowie

Janina i Kazimierz Wanowiczowie

53-LECIE:

Janina i Stanisław Kowalczykowie

54-LECIE:

Teresa i Leszek Gosekowie

Zofia i Ireneusz Graniccy

Marianna i Bronisław Mrozowie

Jadwiga i Jerzy Nowocińscy

Jubileusz 50-lecia świętowali również Hanna i Władysław Masłowscy, którzy niestety nie mogli być obecni na uroczystości.