Dźwierzuccy seniorzy zrzeszeni w Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów corocznie od ponad 30 lat obchodzą Dzień Seniora. W tym roku seniorskie spotkanie było też dobrą okazją do świętowania pierwszej rocznicy powołania nowego Zarządu Koła.

Świętowanie seniorów
Dźwierzuckim seniorom nie brak wigoru, co udowodnili podczas wspólnych tańców/Fot. Radosław Dąbrowski/GOK Dźwierzuty

Zaproszeni goście: przedstawiciele władz gminy, sołectwa, zarządu powiatowego KERiI, gminnych instytucji kultury oraz licznie przybyli seniorzy wysłuchali rocznego sprawozdania z działalności swojej organizacji, które przedstawiła szefowa gminnego koła Teresa Biedak. A działo się dużo - spotkania, wycieczki, wyjazdy na koncerty i przedstawienia, zajęcia dekoratorskie, warsztaty z zielarzem, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, ćwiczenia ruchowe i inne. Goście, wręczając słodkie prezenty, życzyli seniorom dużo energii i zdrowia na kolejny rok. W części artystycznej wystąpiły: Zespół Wrzosy, JaśWerka i Yanko Kapela, porywając zebranych do wspólnego śpiewu i tańca.

(dk)