Aż 49 wniosków od stowarzyszeń o dotacje do realizowanych zadań wpłynęło do starostwa. To rekord, bo w poprzednich latach ich liczba była o połowę mniejsza. Po raz pierwszy władze powiatu przyznały środki na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Sypnęło wnioskami

AKTYWNE STOWARZYSZENIA

Wnioski, które wpłynęły do starostwa od stowarzyszeń, oceniała komisja, w skład której weszli: Stefan Januszczyk, sekretarz powiatu, pełnomocnik starosty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Arkadiusz Niewiński, Andrzej Karczmarski i Wiesława Zalewska (wszyscy troje reprezentowali organizacje pozarządowe), Cezary Łachmański – przedstawiciel Zarządu Powiatu oraz Anna Frydrych, pracownik merytoryczny starostwa. - Do tej pory tak dużego zainteresowania dotacjami nie było. Cieszy to, że stowarzyszenia się uaktywniły i widzą we współpracy z samorządem możliwość rozwijania swojej działalności – - zauważa Stefan Januszczyk. W sumie do starostwa wpłynęło 49 wniosków. Najwięcej ofert, bo aż 19 dotyczyło zadań związanych z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do realizacji wybrano 11. Najwyższą kwotę, 5 tys. zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej na organizację jubileuszowych, XX Dni Kresowych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.